Кодекс корпоративног управљања и Статут ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Кодекс корпоративног управљања ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, Батајнички пут 23 (pdf)

Статут ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23 (pdf)