О нама

Председник Надзорног одбора: мр Лазар Трпковић, дипл. инж.

Генерални директор: Драган Ковачевић, дипл. инж.

Квалификациона структура: 170 запослених (11 доктора наука, 6 магистара, 60 инжењера)

Пословни простор: две зграде и магацин (5500 + 3000 + 800) m2

Географска ширина:     S 44.87232º
Географска дужина:   I 20.34241º

Штампа

 

Делатност

Више од пет деценија ИРИТЕЛ представља водећу кућу у земљи у области истраживања, развоја, пројектовања, инжењеринга и производње у области телекомуникација.

ИРИТЕЛ је акредитован као Истраживачко развојни институт и има Научно веће.

ИРИТЕЛ поседује рачунарску, мерно-испитну опрему и софтвере за пројектовање, мерење и испитивање у области телекомуникација.

ИРИТЕЛ поседује лиценце за пројектовање и изградњу телекомуникационих објеката за објекте од међународног, и магистралног значаја.

ИРИТЕЛ поседује и лиценцу за вршење техничког прегледа и атестирања радио-уређаја.

ИРИТЕЛ има систем менаџмента квалитета према SRPS ISO 9001:2015, СОРС 9000/14, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018 и SRPS ISO/IEC 27001:2014.

Документи (pdf)

ИРИТЕЛ о нама (лат)

ИРИТЕЛ о нама (енг)

ИРИТЕЛ презентација (лат)

ИРИТЕЛ презентација (енг)

ИРИТЕЛ НОВОСТИ 8 (лат)