OTP100G Оптичка транспортна платформа OTN/DWDM за протоке до 8 Tb/s

IRITEL OTP100G OTN/DWDM 100G

 • Мултисервисна OTN/DWDM платформа
 • CFP 100G линијски тјунабилни кохерентни примопредајник са интегрисаном компензацијом хроматске дисперзије
 • Универзални портови
  Any service-Any port-Any rate-Any λ
 • Универзална јединица =>
  Мукспондер, Транспондер,
  ODUk матрица проспајања, 3R регенерација
 • Јединствена платформа за 80 оптичких канала:
  DWDM филтри, оптички појачавачи, модули за компензацију дисперзије
 • Интегрисано решење за оптички пренос
  OTN          SDH/SONET         тачка-тачка
  DWDM       Ethernet              ланац
                  Fibre Channel        прстен
                  Видео                 mesh
                  CPRI

Проспекти (pdf): IRITEL OTP100G OTN/DWDM 100G (лат), IRITEL OTP100G OTN/DWDM 100G (еng)

                                         IRITEL_OTP100G_OTN_DWDM_100G_pdf_lat                            IRITEL_OTP100G_OTN_DWDM_100G_pdf_lat

IRITEL OTP100G OTN/DWDM систем - примена

IRITEL_OTP100G_ПРИМЕНА_OTN_DWDM_100 G

Основне особине

 • CFP 100G линијски тјунабилни интерфејси:
  • OTN OTU4 кохерентни (DP-QPSK) са интегрисаном компезацијом хроматске дисперзије
  • OTN OTU4 некохерентни 4x28G
 • CFP 100G клијентски интерфејси:
  • Ethernet 100GE
 • XFP 10G клијентски/линијски интерфејси:
  Any service – Any rate – Any port – Any λ
  • OTN OTU2/OTU2e
  • Ethernet 10GE LAN, 10GE WAN
  • SDH STM-64 SONET OC-192
  • Fibre Channel 8GFC, 10GFC
  • CPRI Option 7
 • SFP клијентски/линијски интерфејси до 5Gb/s:
  Any service – Any rate – Any port – Any λ
  • ОТN OTU1
  • Ethernet GE, FE
  • SDH STM-16/4/1, SONET OC-48/12/3
  • SAN: ESCON, FICON, Fibre Channel
           FC-12/25/50/100/200/400
  • Video DVB-ASI, SD-SDI, HD-SDI
  • CPRI Option 1, 2, 3, 4, 5
  • Транспарентни пренос клијентских сервиса независно од типа протокала
 • Универзални SFP, SFP+, XFP и CFP интерфејси са фиксним (1310nm, 1550nm, CWDM, DWDM) или софтверски подесивим тјунабилним (DWDM) таласним дужинама
 • Мапирање клијентских сигнала у OTN ОDU0, ODUflex, ODU1, ODU2, ODU2e, ODU3, ODU4 структуре
 • Вишестепено мултиплексирање
 • Мапирање у ODU1/OPU1 приточне слотове, n x 155.52Mb/s, за ефикасно коришћење капацитета мањег од ОDU0
 • Процедуре мапирања OTN клијентског сигнала
  • AMPAsynchronous Mapping Procedure
  • BMPBit-synchronous Mapping Procedure
  • GMPGeneric Mapping Procedure
  • GFPGeneric Framing Procedure:
            Framed and Transparent
 • Агрегација и мапирање корисничког саобраћаја коришћењем ODUflex, OTN VCAT (Virtual Concatenation) (OPUk-Xv, k=0, 1, 2),
  и/или n x 155Mb/ѕ приточних слотова
 • ОТN неблокирајуће ODUk матрице проспајања подржавају истовремено проспајање различитих ODUk структура за сваку мукспондерску/транспондерску јединицу, све до ODU0 нивоа
 • FEC (Forward Error Correction) способност детектовања и исправљања грешака у преносу, у складу са препорукама: ITU-T G.709 FEC, ITU-T G.975.1 I.4 FEC и ITU-T G.975.1 I.7 FEC, SD-FEC (за кохерентне DWDM 100G линијске интерфејсе)
 • Транспарентни пренос корисничког саобраћаја и синхронизације
 • Подршка за:
  • SyncE
  • PTP1588v2
 • Заштита саобраћаја реализована је на више нивоа и протокола (Carrier class)
 • DWDM мултиплексирање подржава пренос 80 канала у С опсегу таласних дужина (192ТHz – 196ТHz) са 50GHz размаком између канала
 • DWDM филтри малог слабљења са upgrade портовима омогућавају DWDM мултиплексирање у корацима од 4, 8 или 40 таласних дужина, максимално до 80 таласних дужина
 • Систем може да ради са активним и/или пасивним оптичким филтрима. Активни мултиплексери се реализују коришћењем софтверски конфигурисаних варијабилних оптичких атенуатора (VOA)
 • Коришћење EDFA и RAMAN оптичких појачавача омогућава продужење максималне дужине оптичке деонице (секције) и укупног домета
 • Модул за компензацију хроматске дисперзије, заснива се на примени FBG (Fiber Bragg Gratings) технике
 • ROADM до 8 степени
 • DCN се реализује коришћењем GCC и ОЅС канала
 • Подршка за in-system надгледање оптичких параметара система
 • Екстерне мониторинг тачке омогућавају приступ уређају за мерења помоћу OSA инструмената 
 • Надгледање перформанси
 • Извор напајања: једносмерни извор напајања -48V DC или -60V DC

EMS/NMS Софтвер

 • SUNCE + модул за ОТN или SUNCE-О
 • Архитектура клијент-сервер
 • Приступ уређајима коришћењем SNMPv3 протокола:
  Element Management System (EMS)
  Network Management System (NMS)

Основне конфигурације

 • OTP100Gs је компактни 1U систем

  Примена: Реализација OTN мрежа на различитим хијерархијским нивоима, повезивање мрежа базираних на различитим технологијама, регенераторска функционалност као и локално проспајање на нивоу ODUk

 • OTP100G-C4 је модул са четири слота за смештај јединица
  Примена: Реализација ОТN мрежа на различитим хијерархијским нивоима, повезивање мрежа базираних на различитим технологијама, регенераторска функционалност, локално проспајање на нивоу ODUk као и пројектовање пасивних DWDM оптичких мрежа са локалним проспајањем на нивоу таласних дужина
 • OTP100G-C15 је модул са 15 слотова са основном применом у реализацији ОТN/DWDM мрежа са максималним саобраћајним капацитетом до 80 таласних дужина по пару оптичих влакана и са неколико стотина клијентских интерфејса
 • OTP100G-C14 је модул са 14 слотова са основном применом у реализацији ОТN/DWDM мрежа са максималним саобраћајним капацитетом до 80 таласних дужина по пару оптичких влакана и са неколико стотина клијентских интерфејса. Модул има могућност хардверске заштите контролно управљачке јединице.
  Примена OTP100G-C14/C15: Изградња свих мрежних конфигурација са свим типовима интерфејса на различитим хијерархијским нивоима, повезивање мрежа базираних на различитим технологијама, регенераторска функциона-лност, локално проспајање на нивоу ODUk као и изградња DWDM оптичких мрежа са локалним проспајањем на нивоу таласних дужина

Јединице система

 • ОТ-CMU - контролно-управљачка јединица
 • OT10G-3 - мукспондерска/транспондерска јединица са универзалним софтверски подесивим клијентским/линијским интерфејсима: 16 SFP и 3 10G XFP. OT10G-3 има функције мукспондера, транспондера, проспајања, синхронизације и заштите саобраћаја
 • OT10G-4 - транспондерска јединица са четири софтверски подесива клијентска/линијска XFP интерфејса. OT10G-4 има функције транспондера, проспајања, синхронизације и заштите саобраћаја
 • OT10G-8 - компактна транспондерска јединица са 8 софтверски подесивих клијентских/линијских XFP интерфејса. OT10G-8 има функције транспондера, проспајања, синхронизације и заштите саобраћаја
 • OT100G-1 - компактна мукспондерска јединица са 10 софтверски подесивих клијентских SFP+ интерфејса и једним линијским CFP 100G интерфејсом. OT100G-1 има функције мукспондера, проспајања, синхронизације и заштите саобраћаја
  (Изглед јединице система IRITEL OT100G-1)
 • OT100G-2 - компактна транспондерска јединица са два CFP 100G интерфејса (једним клијентским и једним линијским). OT100G-2 има функције транспондера, проспајања, синхронизације и заштите саобраћаја
  (Изглед јединице система IRITEL OT100G-2)
 • рDWDM-4/8 Cx - пасивне јединице за DWDM мултиплексирање/демултиплексирање 4/8 оптичких сигнала из C опсега. Upgrade портови омогућавају повећање капацитета
 • DWDM-x - јединице за DWDM мултиплексирање/демултиплексирање 4/8/40 оптичких сигнала из C опсега
  (DWDM-4Cx/DWDM-8Cx/DWDM-40CM, DWDM-40CD, DWDM-40HM, DWDM-40HD) са варијабилним оптичким атенуаторима и фотодетекторима за прилагођавање нивоа снаге оптичког сигнала. Upgrade портови омогућавају повећање капацитета преноса оптичког сигнала. Interleaver јединица DWDM-IL омогућава креирање мултиплекса од 80 таласних дужина. DWDM-IL се користи за спајање и раздвајање непарних и парних таласних дужина при креирању система од 50GHz
 • ОМА-xy – јединица за појачавање оптичког сигнала коришћењем ЕDFA и RAMAN појачавача са Booster, Preamplifier и Inline апликацијама
 • DCM-DxDy – јединица за компензацију хроматске дисперзије базиране на FBG техници
 • ОТVOА-x - јединица са 4 или 8 варијабилних оптичких атенуатора и фотодетектора за прилагођавање нивоа снаге оптичког сигнала
 • OPS-x - јединица за реализацију 1+1 оптичке зашите до 4 или 8 оптичких линијских сигнала

Примена у транспортним мрежама

Оптичка транспортна платформа OTP100G је серија ИРИТЕЛ-ових уређаја за дигитални пренос сигнала путем оптичких влакана, базирана на OTN и DWDM технологијама, дизајнирана за имплементацију локалних, градских (метрополитен) и регионалних мрежа различитих конфигурација и топологија:

 • Тачка -тачка
 • Линеарне мреже са одграњавањем
 • Мреже прстенасте структуре на различитим хијерархијским нивоима
 • Повезивање мрежа реализованих у различитим технологијама
 • Сложене (mesh) мреже
 • Регенераторски системи (регенераторска функционалност)
 • За локално проспајање на ОDUk нивоу
 • За имплементацију пасивних и активних оптичких мрежа
 • За локално проспајање на нивоу таласних дужина

OTP100G омогућава интерконекцију (међуповезивање) мрежа базираних на различитим технологијама: OTN, SDH, Ethernet, SAN (ESCON, FICON, Fibre Channel), видео, CPRI, транспарентни пренос клијентских сервиса независних од типа протокола итд.

OTP100G платформа је дизајнирана и реализована на принципима модерне модуларне технологије, која је чини врло прилагодљивом за пројектовање, проширење и унапређење мрежа. Тиме се омогућава ефикасна и профитабилна испорука телекомуникационих сервиса.

CFP оптички интерфејси

OI.100G-CT koherentni тјунабилни DWDM 50GHz GRID

OI.100G-4x28 тјунабилни DWDM 4x28Gb/s 50GHz GRID

OI.100G-ER4 40km

OI.100G-LR4 10km

OI.100G-SR10 100m

Типови уређаја

OTP100G-C15/C14

Димензије (V x Š x D) 586,2 mm x 437 mm x 298 mm

IRITEL OTP100G C15 OTN/DWDM 100G

OTP100G-C4

Димензије (V x Š x D) 225 mm x 485,5 mm x 298,6 mm

IRITEL OTP100G C4 OTN/DWDM 100G

OTP100Gs

Димензије (V x Š x D) 44,4 mm x 437 mm x 280 mm

IRITEL-OTP100GS-1U-OTN-DWDM-100G