Get Adobe Flash player

Систем квалитета

Систем менаџмента квалитетом који је успоставила и примењује организација ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је у сагласности са стандардима:
SRPS ISO 9001:2015,
СОРС 9000/14,
SRPS ISO 14001:2015,
SRPS OHSAS 18001:2008 и
SRPS ISO/IEC 27001:2014.
Област сертификације: развој, производња, пројектовање и инжењеринг телекомуникационих и електронских уређаја и система. Сертификација извршена од стране МО Војна контрола квалитета.

Институт

INSTITUT IRITEL AD

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

Обавештење о сазивању годишње Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23

Одлука о сазивању годишње Скупштине акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Материјал за годишњу Скупштину акционара ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

Тачка 1 - Предлог Надзорног одбора за избор председника Скупштине

              Предлог одлуке Скупштине о избору Председника

Тачка 2 - Предлог одлуке о именовању записничара и комисије за гласање

Тачка 3 - Записник са редовне годишње Скупштине одржане 17.04.2018. године

              Предлог одлуке Скупштине о усвајању записника

Тачка 4 - Извештај о раду Надзорног одбора ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

              Одлука Надзорног одбора

              Предлог одлуке Скупштине о усвајању извештаја

Тачка 5 - Годишњи извештај о пословању за 2018. годину

              Извештај ревизора и финансијски извештај за период 1.1.2018. - 31.12.2018.

              Одлука Надзорног одбора

              Предлог одлуке Скупштине о усвајању Извештаја о пословању и финансијског извештаја

Тачка 6 - Одлука Надзорног одбора о расподелу добити

              Предлог одлуке Скупштине о расподели добити

Тачка 7 - Одлука Надзорног одбора о одређивању дана дивиденде

              Предлог одлуке Скупштине о одређивању дана дивиденде

Тачка 8 - Статут о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД

              Одлука Надзорног одбора

              Предлог одлуке Скупштине о усвајању Статута о изменама и допунама Статута ИРИТЕЛ а.д БЕОГРАД

Тачка 9 - Пословна политика ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2019. годину

              Одлука Надзорног одбора

              Предлог одлуке Скупштине о утврђивању Пословне политике за 2019. годину

Тачка 10 - Предлог комисије за разрешење чланова Надзорног одбора

                Одлука Надзорног одбора о разрешењу чланова Надзорног одбора

                Предлог одлуке Скупштине о разрешењу чланова Надзорног одбора

Тачка 11 - Предлог одлуке комисије за именовање чланова Надзорног одбора

                Одлука Надзорног одбора о именовању чланова Надзорног одбора

                Предлог одлуке Скупштине о именовању чланова Надзорног одбора

Тачка 12 - Предлог комисије за накнаде

                Одлука Надзорног одбора о накнадама за рад члановима Надзорног одбора

                Предлог одлуке Скупштине о накнадама за рад члановима Надзорног одбора

Тачка 13 - Одлука Надзорног одбора о прихватању понуде за вршење ревизије финансијских извештаја за 2019. годину

                Понуда за ревизију - ПРИВЕДНИ САВЕТНИК - РЕВИЗИЈА ДОО

                Предлог одлуке Скупштине о прихватању понуде за вршење ревизије

Пуномоћје - физичка лица

Пуномоћје - правна лица

Формулар за гласање у одсуству - физичка лица

Формулар за гласање у одсуству - правна лица

Логин форма

IRITEL SME Excellent Serbia

Сајмови

ИРИТЕЛ на ТЕЛФОР-у 2019

TELFOR-2018

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД ће учествовати на 27. телекомуникационом форуму ТЕЛФОР 2019 од 26. до 27. новембра 2019. године у Сава Центру у Београду.
Позивамо Вас на презентацију
ОПТИЧКА ТРАНСПОРТНА ПЛАТФОРМА OTN/WDM/ROADM IRITEL у 5G ери
која ће се одржати у 13h 26. новембра 2019. године у Сава Центру, у сали 4/I спрат.