NN301 Непрекидно напајање

NN301
 • Компактно непрекидно напајање - у истом кућишту:
  • Исправљач 220 Vac/48 Vdc, до 175 W
  • Пуњач 220 Vac/40,5 — 56 Vdc, до 125 W
  • Батерије 48 Vdc/12Ah/17Ah/24 Ah
 • Свако непрекидно напајање је спремно за испоруку са напуњеним и повезаним батеријима
 • Оптимално пуњење батерија

Намена

Непрекидно напајање NN301 намењено је напајању:

 • електронске опреме, од које се захтева, да без обзира на нестанак мрежног напона непрекидно функционише,
 • опреме која се користи у телекомуникацијама, преносу података и мрежним апликацијама,
 • опреме која се користи у системима за надзор и безбедност.

Типичне примене:

 • оптичке мреже,
 • PABX/ISDN,
 • пренос података,
 • у индустрији и
 • за кориснике посебне намене

Опис

Непрекидно напајање NN301 садржи:

 • Исправљач - DC/DC конвертор (MN175) који обезбеђује стабилан напон напајања ка потрошачу,
 • Пуњач - DC/DC конвертор (MP125) који обезбеђује пуњење батерија:
  • пуњење батерија је независно од рада исправљача и врши се по оптималној функцији пуњења датој од стране произвођача,
  • ради као струјни/напонски извор (IU карактеристика),
 • Систем полупроводничких прекидача који обезбеђују временску непрекидност напона напајања потрошача:
  • повезује потрошач и батерију при нестанку мрежног напајања (исправљач не ради),
  • обезбеђена потпуна непрекидност напајања потрошача,
 • Управљачки блок:
  • управља системом полупроводничких прекидача,
  • детектује исправност рада – преоптерећења исправљача, нестанак улазног напона исправљача и исправност акумулатора.

Проспекти (pdf): NN301 (лат), NN301 (енг), NN301 (гер)