SDNU Систем за даљински надзор и управљање уређајима енергетске електронике

 

DNU24
 • Истовремени надзор и управљање уређајима енергетске електронике од различитих произвођача, технологија и генерација
 • Модуларни систем даљинског надзора и управљања уређајима енергетске електронике у удаљеним објектима:
  • Периферни уређаји за надзор и управљање DNU24
  • Центар за аквизицију података
  • Надзорни Оперативни Центар – NOC (главни диспечерски центар)
 • Периферни уређаји за надзор и управљање DNU24:
  • Континуално мере електричне и неелектричне величине у удаљеним објектима и прослеђују податке центру за аквизицију на његов захтев
  • Могу да измерене електричне и неелектричне величине пренесу ка центру за аквизицију податка бежичним путем
  • Прате аларме у објектима и при њиховој појави шаљу их центру за аквизицију
  • Прослеђују управљачке сигнале из центра за надзор уређајима енергетске електронике са којима је могуће управљање
 • Комуникација центра за аквизицију података са DNU24 преко TDM, IP и GPRS телекомуникационе мреже
 • Комуникација центра за аквизицију података са NOC-ом преко SNMP
 • Даљинска контрола квалитета акумулаторских батерија са вештачким оптерећењем и без њега

Опис система

Систем за даљински надзор и управљање уређајима енергетске електронике у удаљеним објектима се састоји од већег броја периферних уређаја за надзор и управљање DNU 24 који прикупљају податке и прослеђују их центру за аквизицију података.

DNU 24 је повезан са центром за аквизицију података преко TDM (модем, ISDN), IP (Ethernet 10/100 baseTx) или GPRS - радио телекомуникационе мреже. Начин повезивања дефинише корисник у складу са техничким могућностима повезивања објекта који се надзире.

Проспекти (pdf): SDNU (лат), SDNU (енг)