SNN12 Систем напајања 54 Vdc/ 6x7,5 A

SNN12
 • Компактни модуларни исправљачки систем:
  • SN12 - један ред (3 исправљачка модула), снага 1200 W
  • SNN12 - два реда (6 исправљачких модула), снага 2400 W
 • Потпуни фронтални прилаз исправљачком систему – једноставно инсталирање и коришћење
 • Паралелни рад исправљачких модула – активно дељење струје, редудантна конфигурација (N+1)
 • Природно хлађење – без вентилатора
 • Фактор снаге 0,98 (IEC 1000-3-2)
 • Два независна батеријска осигурача, до шест излазних осигурача
 • Оптимално пуњење акумулаторских батерија
 • Програмабилна заштита од препражњења батерија (LVD)
 • Систем за интегрисани надзор и управљање, SUNCE-M

Опис

Систем за напајања SNN12 обезбеђује непрекидно напајање телекомуникационе опреме једносмерним напоном номиналне вредности 48V.

Систем напајања SNN12 је модуларан и састоји се од: ормана, до два реда (основни и ред за проширење) и акумулаторских батерија, радних и резервних. SNN12 се може конфигурисати за различите снаге потрошача од 400, 800 i 1200 W (SN12 - основни ред, до 3 исправљачка модула) или 1600, 2000 и 2400 W (SNN12 – два реда, до 6 исправљачких модула). Систем напајања се може конфигурисати редудантно (N+1). Тада резервни модул ради у паралелном раду са осталим модулима. Исправљачки модули имају активну расподелу струје оптерећења са тачношћу 5%.

Акумулаторске батерије су паралелно везане са потрошачем и излазом система. Струја пуњења акумулаторских батерија је контролисана (по I/U карактеристици) независно од струје потрошача. Постоји аутоматска температурна компензација и програмабилна заштита од препражњења.

Преглед система

Систем напајања SNN12 се састоји од:

 • До две AC дистрибуције (ACD)
 • До шест исправљачких модула (IM400), снага сваког модула 400 W (номинално)
 • DC дистрибуције ка потрошачу (DCD2/6) са два или шест излазних осигурача (на сваком излазу посебан конектор)
 • Блока за прикључење акумулаторских батерија (BB) са батеријским осигурачима (два), посебним клемама (две) и склопом за заштиту од препражњења (LVD)
 • BCU – основног склопа за надзор, управљање и комуникацију, са LCD дисплејом и тастатуром за локалног оператера, ледовима, RS 232 и осталим интерфејсима
 • Акумулаторских батерија

Проспекти (pdf): SNN12 (лат), SNN12 (енг), SN15 (лат)