Get Adobe Flash player

Систем квалитета

 

Систем менаџмента квалитетом који је успоставила и примењује организација ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је у сагласности са стандардима:
SRPS ISO 9001:2015,
СОРС 9000/14,
SRPS ISO 14001:2015,
SRPS ISO 45001:2018 и
SRPS ISO/IEC 27001:2014.
Област сертификације: развој, производња, пројектовање и инжењеринг телекомуникационих и електронских уређаја и система. Сертификација извршена од стране МО Војна контрола квалитета.

Институт

INSTITUT IRITEL

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

Логин форма

IRITEL SME Excellent Serbia

Сајмови

ИРИТЕЛ на ТЕЛФОР-у 2020

TELFOR-2020

Као један од сталних учесника од оснивања ТЕЛФОР-а, ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је као донатор учествовао на 28. телекомуникационом форуму ТЕЛФОР 2020, који је организован од 24. до 25. новембра 2020. године on-line.