Get Adobe Flash player

Систем квалитета

Систем менаџмента квалитетом који је успоставила и примењује организација ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је у сагласности са стандардима:
SRPS ISO 9001:2015,
СОРС 9000/14,
SRPS ISO 14001:2015,
SRPS OHSAS 18001:2008 и
SRPS ISO/IEC 27001:2014.
Област сертификације: развој, производња, пројектовање и инжењеринг телекомуникационих и електронских уређаја и система. Сертификација извршена од стране МО Војна контрола квалитета.

Институт

INSTITUT IRITEL AD

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

Логин форма

IRITEL SME Excellent Serbia

Сајмови

Међународни сајам наоружања и војне опреме - ПАРТНЕР 2019

На 9. међународном сајму наоружања и опреме - ПАРТНЕР 2019 oд 25. до 28. јуна 2019. године у Београду, ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД jе представиo својe уређаје из области телекомуникација, радио комуникација и енергетске електронике на штанду ЈУГОИМПОРТ СДПР-а.