Get Adobe Flash player

Систем квалитета

Систем менаџмента квалитетом који је успоставила и примењује организација ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД је у сагласности са стандардима:
SRPS ISO 9001:2015,
СОРС 9000/14,
SRPS ISO 14001:2015,
SRPS OHSAS 18001:2008 и
SRPS ISO/IEC 27001:2014.
Област сертификације: развој, производња, пројектовање и инжењеринг телекомуникационих и електронских уређаја и система. Сертификација извршена од стране МО Војна контрола квалитета.

Институт

INSTITUT IRITEL AD

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

Логин форма

IRITEL SME Excellent Serbia

Сајмови

ИРИТЕЛ на ТЕЛФОР-у 2018

TELFOR-2018

ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД jе учествовао на 26. телекомуникационом форуму ТЕЛФОР 2018 од 20. до 21. новембра 2018. године у Сава Центру у Београду.
ИРИТЕЛ је на презентацији:
OTN/DWDM ОПТИЧКА ТРАНСПОРТНА ПЛАТФОРМА OTP100G IRITEL - Нове функционалности
представио своје производе и решења из области оптичких система преноса.