Get Adobe Flash player

ИРИТЕЛ a.д. БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Генерални директор:
  011 3073 515

Продаја: 011 3073 555

Маркетинг: 011 3073 544

Централа: 011 3073 400

Факс: 011 3073 434

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Акционари

Власничка структутра ИРИТЕЛ-а (15. 1. 2015.)

Тип лица Број акција % од укупне емисије
Акције у власништву физичких лица  221.691  76,41777
Акције у власништву правних лица  47.497  16,37240
Збирни (кастоди) рачун  20.916 7,20983
Укупно: 290.104 100

 

 

 

 

 

 

Актуелна власничка структура ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД налази се у: Централном регистру хартија од вредности.

25.06.2012. - ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), чланова 6. 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), члана 59. Статута ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД, Батајнички пут 23.,
Оглашава


ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 21.06.2012. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.
Расположив број гласова 250.902, Кворум за Скупштину 125.452, Присутно гласова/чланова 131.184, Максималан број гласова чл.скупштине 135.038, Више од 2/3 гласова присутних 87.457, Више од 1/2 гласова присутних.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:   

 1. Одлука о избору Председника Скупштине Друштва, усвојена са 131.184 гласова.
 2. Одлука о Именовању Записничара и Комисије за гласање, одлуку донео Председник Скупштине.
 3. Одлука о Усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 28.06.2011. године, усвојена са 131184 гласова.
 4. Изјаве о примени кодекса корпоративног управљања, усвојена са 131.184 гласова.
 5. Одлука о усвајању Извештаја о пословању и Финансијског извештаја за период 01.01.2011 до 31.12.2011. године, са Извештајем ревизора и Извештајем интерног ревизора и Одлука о расподели, усвојене су са 131.184 гласова.
 6. Одлука о утврђивању Пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД за 2012. годину, усвојена са 131.184 гласова.
 7. Одлука о измени и допуне Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл. РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ, усвојена са 130.408 гласова.
 8. Одлука о Усвајању Статута ради усклађивања са Законом о привредним  друштвима, усвојена са 130.408 гласова.
 9. Одлука о усвајању Пословника о раду скупштине, усвојена са 130.408 гласова.
 10. Одлука о разрешењу чланова Управног одбора, усвојена са 130.408 гласова.
 11. Одлука о именовању чланова Надзорног одбора, усвојена са 106.717 гласова, против 23.694 гласова.
 12. Одлука о висини накнаде за рад чланова Надзорног одбора, усвојена са 117.545 гласова, против 1.040 гласова, уздржаних 11.823 гласова.
 13. Одлука о избору Ревизора и утврђивање накнаде за рад ревизора, усвојена са 130.408 гласова.

 

У Београду 25.06.2012.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инж.