Get Adobe Flash player

ИРИТЕЛ a.д. БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Генерални директор:
  011 3073 515

Продаја: 011 3073 555

Маркетинг: 011 3073 544

Централа: 011 3073 400

Факс: 011 3073 434

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Акционари

Власничка структутра ИРИТЕЛ-а (15. 1. 2015.)

Тип лица Број акција % од укупне емисије
Акције у власништву физичких лица  221.691  76,41777
Акције у власништву правних лица  47.497  16,37240
Збирни (кастоди) рачун  20.916 7,20983
Укупно: 290.104 100

 

 

 

 

 

 

Актуелна власничка структура ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД налази се у: Централном регистру хартија од вредности.

28.06.2011. - ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

На основу члана 64. Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената (Сл.гласник РС бр.47/06), чланова 6. 7. и 8. Правилника о садржини и начину извештавања јавних друштава и обавештавању о поседовању акција са правом гласа (Сл. Гл. РС бр.100/06), ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.
Оглашава

ИЗВЕШТАЈ О БИТНОМ ДОГАЂАЈУ
ОДРЖАНОЈ ГОДИШЊОЈ СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД, БАТАЈНИЧКИ ПУТ 23.

Редовна годишња седница Скупштине акционара друштва одржана је дана 28.06.2011. године, у великој сали ИРИТЕЛ АД Београд, Батајнички пут 23.

У складу са дневним редом на седници су донесене следеће одлуке:

 1. О избору Председника Скупштине, Именовању записничара, два оверивача записника и Комисије за гласање.
 2. О усвајању Извода из Фоно записника са редовне годишње седнице скупштине ИРИТЕЛ АД Београд одржане дана 29.06.2010. године.
 3. О усвајању Извештаја о пословању ИРИТЕЛ АД за период 01.01.2010. до 31.12.2010. године.
 4. O usvajanju Izveštaja ovlašćenog revizora o reviziji finansijskih izveštaja za 2010. godinu.
 5. О усвајању Извештаја Интерног ревизора.
 6. О расподели добити са стањем на дан 01.01.2010. године. Одлука (pdf)
 7. О разрешењу чланова Управног одбора.
 8. О избору чланова Управног одбора. Одлука (pdf)
 9. О накнадама независним члановима Управног одбора.
 10. О утврђивање Пословне политике ИРИТЕЛ АД БЕОГРАД за 2011. годину.
 11. О усвајању одлуке о измени и допуни Одлуке о организовању и усклађивању са Законом о привредним друштвима (Сл.гл.РС бр. 125/04) акционарског друштва ИРИТЕЛ.

Управни одбор је својом одлуком број 02-1-Р-6/11. од 28.06.2011. године, као дан исплате дивиденди утврдио 10.10.2011.

У Београду 29.06.2011.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Мр Јанко Пешић, дипл.инг.