Get Adobe Flash player

Системи за управљање

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

OLC Јединица за управљање OTSM, PSH, LTH-E1, KGXV, KGET и KGET8 уређајима

OLC
  • Омогућује управљање PDH оптичким терминалом OTSM, xDSL линијским терминалима (PSH, LTH-E1) и конверторима интерфејса (KGXV, KGET, KGET8)
  • Екстерни телеметријски улази и излази

Примена

  • Јединица OLC омогућава управљање било којом комбинацијом до 4, 18 или 20 оптичких терминала OTSM (пренос 4x2 Mbit/s),линијских терминала LTH-E1 (E1 hdsl модем) и PSH (4xE1 shdsl модем), KGXV уређаја (конвертора интерфејса G.703 у X.21/V.35) ili KGET, KGET8 уређаја (конвертора интерфејса G.703 у Ethernet) помоћу интегрисаног система за управљање SUNCE-M (Network Manager).
  • Микропроцесорски блок на OLC јединици комуницира директно са PC рачунаром на коме се налази апликациони софтвер SUNCE-M преко F интерфејса (RS232) или опционо преко Ethernet 10/100 baseT везе.
  • Подаци између управљачких јединица се могу размењивати на више начина. Помоћу Q магистрале може се међусобно повезати до 30 јединица за управљање (OLC, SCMN код уређаја ODS155 или FMP, FMV код уређаја FM2x2, FM-MSAN) које се налазе на истој локацији. Повезивање са јединицама за управљање на удаљеним локацијама је могуће било коришћењем канала за пренос података (DCC и ECC), који су реализовани у телекомуникационој мрежи кроз Ирителове уређаје ODS2G5, ODS622, ODS155, OTSM, FM2x2 и FM-MSAN, било помоћу посебног DCC E1 (G.703) линка.

Проспект (pdf): OLC (лат)