Get Adobe Flash player

Системи за управљање

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

SUNCE-M Интегрисани систем за управљање мрежом телекомуникационих уређаја

 • Управља свим IRITEL-овим SDH и PDH уређајима: ODS2G5, OTS622, ODS155, OTSM, LTH-E1, PSH, KGXV, KGET, KGET8, V5CAS, FM2x2 и FM-MSAN
 • Слој управљања мрежом и слој управљања елементом
 • TMN функција управљања - FCAPS
IRITEL SUNCE-M NMS NETWORK MANAGEMANT SYSTEM SDH/SONET

Проспекти (pdf): IRITEL SUNCE-M NMS SDH/SONET.pdf (лат), IRITEL SUNCE-M NMS SDH/SONET.pdf (енг)

                                          IRITEL SUNCE-M NMS SDH/SONET.pdf (лат)                                   IRITEL SUNCE-M NMS SDH/SONET.pdf (енг)

Основне особине

Интегрисани систем за управљање SUNCE-M омогућава:

 • Непрекидан приказ комплетне мреже и параметара рада њених елемената
 • Управљање на нивоу мреже (Network Management Layer) и на нивоу елемента мреже (Element Management Layer)
 • Промена топологије мреже и конфигурације појединачног елемента из центра за управљање
 • Управљање путањама (Trail Manager) – прављење путања, њихово аутоматско проналажење и визуелна презентација
 • Извештаји о догађајима у мрежи и њеним ресусрсима које корисник може да прилагођава својим потребама
 • Омогућава TMN (Telecommunications Management Network) функције управљања грешком, конфигурацијом, перформансама и сигурношћу
 • Повезивање са уређајем помоћу Ethernet 10baseT или RS232 серијског интерфејса (F интерфејс)
 • Опција: SNMP Northbound и Soutbound