Get Adobe Flash player

Системи за управљање

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

SUNCE+ Хијерархијски систем за управљање мрежом

  • Омогућава управљање мрежом и сервисима. Налази се на врху хијерархије управљања, и ослања на системе SUNCE-M за управљање мрежом телекомуникационох уређаја
  • Кроз вишекориснички приступ омогућава управљање алармима, конфигурацијом, тарифирањем, сигурношћу и перформансама сложених мрежа уређаја произвођача IRITEL и проширив је за нове типове уређаја
  • Подржава функције експлоатације и одржавања, омогућавањем праћења квалитета и поузданости реализованих сервиса, приступом информацијама са различитих хијерархијских нивоа мреже, као и праћењем тренутних стања мреже
  • Извор релевантних информација за послове развоја телекомуникационе мреже коришћењем података о слободним транспортним капацитетима
  • Топологија мреже приказана је у облику стабла, по хијерархијским нивоима од нивоа подмреже, до станице и елемената мреже у њој
  • Подржава функцију наплате услуга кроз приступ тарифним подацима
  • SUNCE+ карактерише скалабилна архитектура. Омогућава интерфејсе (northbound interface) према систем интегратору (OSS/BSS): SNMP, XML...
IRITEL SUNCE+ NMS NETWORK MANAGEMANT SYSTEM OTN/DWDM SDH/SONET border=

Проспекти (pdf): IRITEL SUNCE+ NMS OTN/DWDM SDH/SONET.pdf (лат), IRITEL SUNCE+ NMS OTN/DWDM SDH/SONET.pdf (енг)

                                           IRITEL SUNCE+ NMS OTN/DWM SDH/SONET.pdf (лат)                                                     IRITEL SUNCE+ NMS OTN/DWDM SDH/SONET.pdf (енг)