KTP Серија конвертора интерфејса TDM преко IP

KTP-E1
KTP-E1
 • Истовремено обавља емулацију преноса TDM канала преко локалних или магистралних пакетски комутираних Ethernet L2/L3 мрежа за различите типове корисничких интерфејса
 • На Ethernet линијској страни подржава електричне Fast Ethernet и оптичке 100 FX Ethernet интерфејсе
 • Мултипротоколарна енкапсулација подржан IPv4, IPv6, UDP, RTP, L2TPv3, MPLS и Metro Ethernet
 • У сагласности са IETF, ITU-T, MFA форумом и Metro Ethernet форум техничким спецификацијам
 • ToS подршка за IP ниво приоритета, VLAN 802.1p и 802.1Q подршка за MAC ниво приоритета
 • Џитер и wандер издвојеног такта у сагласности са ITU-T G.823, G.824. Подржано адаптивно издвајање такта, диференцијални такт (заједнички такт), екстерни такт
 • Компензација за изгубљене и неуређене пакете
 • Надгледање и управљање преко уграђеног Web сервера и SNMP агента
 • Опциона AES 128/192/256 енкрипција TDM поворке

Примена

KTP је јединица за емулацију TDM канала преко пакетски комутирне Ethernet мреже и омогучава транспарентне TDM сервисе за пренос преко локалне или магистралне Ethernet мреже.
Поред преноса TDM саобраћаја преко IP мрежа KTP омогућава многе додатне корисне функције да би задовољио потребе корисника за различитим могућностима за управаљањем мрежом, заштитом саобраћаја, синхронизацијом итд.

KTP-primena

Основне карактеристике

 • Широк опсег, фрејмованих или не фрејмованих, PDH проточна интерфејса
 • Један 10/100 електрични и један 100 оптички Ethernet интерфејс
 • У саглсности са:
  • IETF PWE3 Интернет нацртом за SAToP, TDMoIP, CESoPSN, HDLC
  • ITU-T препорукама Y.1413 i Y.1414 (clause 10) Y.1453, Y.1452
  • MFA форум, договором о примени 4.1, 5.1 i 8.0.0
 • Metro Ethernet форум техничким спецификацијама MEF8
 • Подржава адаптивно издвајање такта, диференцијални такт (заједнички такта) (употребу RTP)
 • Надгледање и управљање преко уграђеног Web сервера и SNMP агента

Проспекти (pdf): KTP (лат), KTP (енг)