Get Adobe Flash player

ИРИТЕЛ a.д. БЕОГРАД

Батајнички пут 23, 11080 Београд, Србија

Генерални директор:
  011 3073 515

Продаја: 011 3073 555

Маркетинг: 011 3073 544

Централа: 011 3073 400

Факс: 011 3073 434

E-mail: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Политика ИМС

ISO

Политика ИМС је саставни део пословне политике ИРИТЕЛ а.д. БЕОГРАД и оквир за дефинисање циљева квалитета, а заснива се на успостављању маркетиншки орјентисаног менаџмент система који се континуално побољшава.

У том циљу утврђују се следећи принципи политике ИМС:

 1. Континуирано унапређивање квалитета производа и услуга, заснованих на поштовању прописа, стандарда као и захтева и потреба клијената;
 2. Компетентност и посвећеност менаџмента квалитету производа и услуга, ефикасности процеса, иновативности пројектних решења и профитабилности пословања;
 3. Техничка супериорност и иновативност је основ конкуретности наших производа и услуга;
 4. Усклађеност функционалне, пројектне и процесне организације, је основ системске оријентације ИРИТЕЛ-а;
 5. Стручност, мотивисаност и подстицање иницијатива запослених;
 6. Развој културе тимског рада;
 7. Финансијска стабилност;
 8. Фокусираност на комплексне пројекте, који захтевају специјализована знања и одговарајуће професионалне лиценце запослених и организације, ради постизања конкурентске предности;
 9. Чување пословне тајне корисника и чување приватности корисника;
 10. Заштиту информација од неовлашћеног приступа, поверљивост информација;
 11. Интегритет информација која обезбеђује њихову исправност и комплетност;
 12. Превентивно деловање у циљу спречавања загађења и сталног унапређење система заштите животне средине;
 13. Сигурност објеката и здрава и безбедна радна места која теже нултом нивоу ризика за запослене и посетиоце;
 14. Обављање свих пословних активности у складу са важећим законима и прописима о заштити животне средине и безбедности на раду;
 15. Штедња ресурса и енергије, смањење или елиминација употребе штетних материја и контролисано поступање са отпадом;
 16. Преиспитивање интегрисаног система менаџмента од стране руководства се одвија са циљем постизања континуалних побољшања.

Београд, 22. јун 2020.

Генерални директор

Драган Ковачевић дип.инж.

Документи (pdf):

Политика ИМС (ћир)

Сертификат SRPS ISO 9001:2015 (ћир)

Сертификат СОРС 9000/14 (ћир)

Сертификат SRPS ISO 14001:2015 (ћир)

Сертификат SRPS ISO 45001:2018 (ћир)

Сертификат SRPS ISO/IEC 27001:2014 (ћир)

Сертификат SRPS ISO 9001:2015 (енг)

Сертификат SRPS ISO 14001:2015 (енг)

Сертификат SRPS OHSAS 18001:2008 (енг)

Сертификат SRPS ISO/IEC 27001:2014 (енг)