Get Adobe Flash player

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

AKUP-110 Уређај за контролу капацитета акумулаторских батерија

АКУП-110
  • Програмабилно пражњење акумулаторских батерија
  • Контрола исправности акумулаторских батерија
  • Графички и нумерички приказ карактеристике пражњења батерија
  • Могућност даљинског управљања уређајем за контролу капацитета акумулаторских батерија
  • Пренос прикупљених података до удаљеног центра за надзор

Намена

Капацитивне пробе спадају у редовно одржавање акумулаторских батерија и реализују се једанпут у шест месеци или годину дана. AKUP-110 врши капацитивну пробу пражњењем батерија задатом, константном струјом.

У току пражњења акумулаторске батерије контролише се напон батерије. Забележени подаци, приказани у облику графика, пореде се са подацима произвођача батерија. Упоређивањем снимљеног графика са карактеристиком производача процењује се да ли је тестирана батерија задовољавајућег квалитета.

AKUP-110 може да ради самостално за одржавање батерија или у оквиру система за даљински надзор и управљање уређајима енергетске електронике SDNU.

Проспект (pdf): AKUP-110 (лат)