Get Adobe Flash player

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

SN12/110 Систем напајања 110 Vdc / 3 x 7,5 A

SN12/110
  • Компактни модуларни исправљачки систем у једаном реду са 3 исправљачка модула, укупна снага 2400 W
  • Потпуни фронтални прилаз исправљачком систему – једноставно инсталирање и коришћење
  • Паралелни рад исправљачких модула – активно дељење струје, редудантна конфигурација (N+1)
  • Фактор снаге ≥ 0,98
  • Оптимално пуњење акумулаторских батерија
  • Додатна грана за пуњење батерија - опција
  • Два независна батеријска осигурача и осигурача ка потрошачима
  • Програмабилна заштита препражњења батерија (LVD) - опција
  • Комуникација са удаљеним центром за надзор
  • Употреба система за даљински надзор и управљање уређајима енергетске електронике SDNU-IRITEL - опција

Опис

Систем за напајања SN12/110 обезбеђује непрекидно напајање мерне, регулационе и телекомуникационе опреме једносмерним напоном номиналне вредности 110 V.

Систем напајања SN12/110 је модуларан и састоји се од 3 исправљачка модула (max). Систем се монтира унутар кабинета (у коме постоји додатно место за друге уређаје, укључујући опрему за надзор и контролу и/или мање батерије). SN12/110 се може конфигурисати за различите снаге потрошача од 800, 1600 и 2400 W. Систем напајања се може конфигурисати редудантно (N+1), резервни модул ради у паралелном раду са осталим модулима. Исправљачки модули имају активну расподелу струје оптерећења са тачношћу 5%.

SN12/110 се производи у две варијанте: SN12/110 основна конфигурација и SN12/110DG са додатном граном. Конфигурација SN12/110DG се користи када код корисника постоји додатна грана акумулаторских батерија. Додатна грана се укључује када батеријски напон опадне испод 105 V. У овој  конфигурацији за пуњење акумулаторских батерија додатне гране користи се посебан пуњач.

Батерије су у паралелној вези са потрошачем и излазом система. Контрола батерија укључује контролисано пуњење батерија (IU карактеристика) и температурну компензацију. До два батеријска сета могу се повезати са SN12/110 (паралелно).

Температурана компензација са пратећим каблом и  сензором је омогућена, програмабилна заштита од препражњења такође (опционо).

Проспекти (pdf): SN12/110 (лат), SN12/110 (енг), SN12/3300 (лат), SN12/3300 (енг)