Get Adobe Flash player

Каталог

IRITEL KATALOG OTN/DWDM SDH/SONET WDM PDH MULTIPLEXER KONVERTORI RADIO ENERGETSKA ELEKTRONIKA.pdf (Srpski)

DC UPS Непрекидно напајање једносмерним излазним напоном 300 Vdc

DCUPS300
  • Непрекидно напајање снаге до 300/400/600/800 W
  • Обезбеђује непрекидан рад рачунарске и телекомуникационе опреме која се напаја из мрежног напона
  • DCUPS је погодан за примену у системима који имају опрему која се већ напаја из извора непрекидног једносмерног напона 24/36/48/110 V
  • Заштита акумулатора од недозвољеног пражњења
  • Заштита уређаја који се напаја од сметњи и ниског напона

Примена

DC UPS омогућава непрекидно напајање рачунарске и телекомуникационе опреме која је предвиђена за напајање из мрежног напона 230Vac укупне снаге до 300/400/600/800 W.

Савремена опрема на свом улазу има исправљач, без улазног трансформатора, који од мрежног напона генерише једносмерни напон реда 300 Vdc, што значи да таква опрема може да се напаја и једносмерним напоном од приближно 300 Vdc уместо мрежног напона 230 Vac.

DC UPS користи ову могућност. На свом излазу генерише једносмерни напон од приближно 300 Vdc, који је добијен исправљањем мрежног напона 230 Vac, када мрежни напон постоји, или конвертовањем улазног резервног 48 Vdc напона из акумулатора. Резервни напон постоји у системима који поседују непрекидно једносмерно напајање (Телеком, Електродистрибуција, Железница).

За DC UPS-400 постоји могућност уградње пуњача (4,5 А/48 V) и тада носи ознаку DC UPS-400/P.

Прелазак рада опреме која се напаја помоћу DC UPS-а са мреже на резервно напајање и обрнуто обавља се без временског прекида, јер се на излазу сабирају једносмерни напони из исправљача и DC/DC конвертора, за разлику од AC UPS који имају прекид у испоруци енергије од 5 до 15 ms до кога долази због сабирања наизменичних напона који нису синхрони и синфазни.

Проспекти (pdf):  DC UPS (лат), DC UPS (енг), DC UPS300 (нем), DC UPS400P (нем)